Ponoć w rozpoczęciu budowy hali namiotowej najtrudniejsze jest pozyskanie dobrego gruntu pod budowę. Co wziąć pod uwagę przy wyborze dobrej działki budowlanej opisaliśmy w pierwszej części naszego poradnika: Działka pod budowę hali – co warto sprawdzić przed jej zakupem?

Kolejne kroki, które należy podjąć, aby z sukcesem postawić np. halę namiotową to przygotowanie działki oraz fundamentów. W tym odcinku poradnika omówimy prace, jakie trzeba wykonać przygotowując grunt pod budowę hali.

Zanim jednak założysz ubranie robocze, kask na głowę i ruszysz w teren, czeka cię jeszcze jedna formalność do odhaczenia, a mianowicie załatwienie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy w urzędzie.

Hala na zgłoszenie czy na pozwolenie? Oto jest pytanie. 

Tak, jest to pytanie, które trzeba sobie zadać po zakupie działki, a przed budową hali. Może niekoniecznie wpłynie ono na sposób przygotowania terenu pod budowę, ale na pewno określi czas korzystania z pozostawionego obiektu. Zasady budowy hal na zgłoszenie i pozwolenie opisaliśmy dokładnie w artykule Hale ocieplane – na zgłoszenie czy na pozwolenie? Jeśli ten etap masz już za sobą, możesz śmiało przejść do następnego akapitu.

Dla szukających więcej informacji przypomnijmy, jaka jest różnica:

  • budowa hali na zgłoszenie – wymaga jedynie ZGŁOSZENIA robót w urzędzie. Hale wybudowaną na takich warunkach można użytkować jedynie przez 180 dni. Po upływie tego czasu należy ją zdemontować. Budowa hali na zgłoszenie ma sens, gdy planujemy z niej korzystać sezonowo, np. organizując w niej imprezy, targi, sezonowo zwiększamy produkcję lub chwilowo potrzebujemy dodatkowego magazynu.
  • pozwolenie na budowę hali – jest konieczne, gdy hala będzie użytkowana przez nieograniczony czas, a na pewno przez okres dłuży niż 180 dni. Proces UZYSKANIA POZWOLENIA trwa dłużej niż zgłoszenie budowy, ale postawionej w ten sposób hali nie trzeba demontować, aby np. przenieść ją w inne miejsce. Jeśli nie stać cię na przestoje w pracy i koszty demontażu i ponownej instalacji hali postawionej na zgłoszenie, budowa hali na pozwolenie będzie najlepszym rozwiązaniem.

Przyjmijmy, że powyższe formalności masz odhaczone z listy. Pozytywna decyzja o budowie hali wydana (lub – budowa hali zgłoszona), projekt hali również masz gotowy. Zanim instalatorzy rozpoczną montaż hali, przygotuj odpowiednio teren budowy. Co to znaczy?

Przygotowanie terenu pod budowę hali – krok po kroku.

W zależności od ustaleń, przygotowaniem terenu zajmuje się firma budowlana dostarczająca halę lub inwestor. Możliwy jest również podział prac. Podczas rozmów z firmą budowlaną dobrze jest ustalić, na jakie konkretne czynności przygotowawcze możemy liczyć ze strony firmy, a jakie leżą po stronie inwestora. Jeśli całość działań spoczywa na barkach inwestora, warto skonsultować je z ekipą montażową. Podpowiedzi i sugestie umożliwią przygotowanie bezpiecznego miejsca pracy oraz rozpoczęcie robót zgodnie z harmonogramem. Przechodzimy do listy niezbędnych działań przygotowawczych.

Ogrodzenie terenu i jego oznakowanie

Zacznijmy od postawienia ogrodzenia. Zaznaczenie pola ma przede wszystkim zabezpieczyć okoliczne działki i wyznaczyć obszar, w ramach którego ekipa budowlana może pracować. Jeśli docelowe ogrodzenie planujemy postawić po zakończeniu prac, na czas budowy wystarczy instalacja ogrodzenia tymczasowego, np. modułowego. Ważne, aby spełniało kilka warunków, m. in. było dostosowane do wymogów BHP, miało minimalną wysokość 1,5 metra i znajdowało się nie mniej niż 1 metr od krawędzi ewentualnych wykopów. W przypadku, gdy wykonanie ogrodzenia nie jest możliwe, trzeba zainstalować tablice ostrzegawcze wskazujące strefy niebezpieczne, np. prace na wysokościach czy głębokie wykopy.

Oznaczeniem, którego nie może zabraknąć na budowie, jest tablica informacyjna. Jej wymiary i umiejscowienie określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Tablica informacyjna – koniecznie w żółtym kolorze – powinna mieć wymiary 70 x 90 cm. Gdzie ją umieszczamy? W widocznym miejscu, najlepiej przy drodze dojazdowej do placu budowy, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie.

Niwelacja terenu

Następna czynnością w kolejce jest wyrównanie powierzchni terenu, na którym stanie nasza hala. Niwelacja potocznie rozumiana jest jako wyrównanie wszelkich wzniesień i dołów na powierzchni przeznaczonego pod zabudowę. W rzeczywistości czynności te określa się jako profilowanie terenu. Prawdziwą niwelacją zajmuje się geodeta, który tworzy tzw. siatkę wysokościową terenu. Na jej podstawie wiemy, jak ukształtować powierzchnię pod budowę – w którym miejscu działki musimy zdjąć nadmiar gruntu, a gdzie go uzupełnić. Prawidłowa kolejność powinna więc wyglądać następująco:

  • niwelacja terenu przeprowadzana przez geodetę
  • wyrównanie terenu i kształtowanie powierzchni pod budowę hali

Czy na przeprowadzenie tych prac konieczne jest zezwolenie? Odpowiemy pytaniem na pytanie: czy jako przedsiębiorca skłonny jesteś wydać pieniądze na przygotowanie terenu nie wiedząc, czy i kiedy będziesz mógł na nim cokolwiek postawić? Bezpieczniej i pewniej jest mieć pozwolenie w kieszeni, a następnie ruszyć z pracami przygotowawczymi :).

Utwardzenie placu budowy

Dobrze utwardzony grunt na budowie gwarantuje bezpieczną i sprawną pracę ekipy montażystów. Ponieważ przy montażu hali używane są podnośniki, wózki nożycowe i dźwigi, warto na tyle wzmocnić grunt działki, aby mogły poruszać się po nim bez stwarzania zagrożenia dla pracowników znajdujących się na budowie. To samo dotyczy samochodów dostawczych i wózków rozładowujących towar. Przestoje w pracy instalatorów spowodowane np. zakopaniem się sprzętu w grząskim podłożu mogą wpłynąć na zmianę harmonogramu działań, a nawet wydłużenie czasu budowy. To generuje koszty, których łatwo jest uniknąć przez odpowiednie utwardzenie terenu. Kwestie przygotowania podłoża i fundamentów pod instalację hali zasługują na osobny artykuł, dlatego pominiemy je w tym fragmencie.

Rozplanowanie terenu budowy

Wyznaczenie stref na budowie ułatwi jej prowadzenie. Dla każdej budowy ich ilość i rozmieszczenie będą wyglądały inaczej, ale zestaw obowiązkowy zawsze obejmuje to samo. Oprócz wyznaczenia miejsca instalacji hali, dobrze jest zawczasu zdecydować, gdzie będą składowane materiały sukcesywnie dostarczane na budowę. Zastanówmy się również, gdzie umiejscowić wjazd na teren i jak rozplanować drogi oraz miejsca wyładunkowe i manewrowe dla samochodów dostawczych. Co jeszcze uwzględnić? Drogi ewakuacyjne, przyłącza elektryczne i ujęcie wody, a także miejsce na kontener socjalny i toalety dla pracowników.

Dobrze jest także sprawdzić, czy drogi prowadzące do posesji umożliwią dojazd pojazdów dostawczych, dźwigów i betoniarek. Odnośnie do miejsca składowania materiałów budowlanych, strefę tą dobrze jest wyznaczyć lekko na uboczu od głównej drogi komunikacyjnej na budowie. W ten sposób wyładunek i załadunek będą przebiegały sprawnie, a składowane materiały nie ulegną uszkodzeniu przy codziennej krzątaninie na budowie.

Miejsce pracy ekipy montażowej

Dostęp do miejsca instalacji powinien być utwardzony i wystarczająco szeroki, aby pomieścił dźwig, a na kolejnych etapach montażu także podnośniki i wózki nożycowe. Warto uwzględnić również miejsce na składowanie elementów przeznaczonych do montażu w danym dniu. Dobrze jest również sprawdzić, czy w miejscu instalacji lub w jego pobliżu jest doprowadzone przyłącze elektryczne.

Odpowiednio przygotowane miejsce instalacji hali to dla montażystów duże ułatwienie, a dla inwestora – sprawna realizacja budowy. Zanim jednak stalowa konstrukcja stanie na swoim miejscu, trzeba to miejsce odpowiednio wzmocnić. W zależności od wielkości hali i wagi elementów konstrukcyjnych, a także poszycia i wyposażenia, niezbędne może być wylanie fundamentów. Jak ocenić, czy nasza hala rzeczywiście potrzebuje solidnego, np. betonowego wsparcia, dowiesz się z kolejnej części poradnika.